Vietinės užimtumo iniciatyvos

Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI)

Tai paramos projektai, padedantys įmonėms didinti konkurencingumą, našumą bei įsigyti naujos ar dėvėtos įrangos, technikos bei transporto. Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant darbingo amžiaus gyventojus, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje.

Šie projektai pasižymi aukštu, iki 65 proc., paramos intensyvumo lygiu. Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Galima paramos suma iki 200 000 eurų.

Rūpinamės Jūsų projektu nuo paraiškos bei kitų reikalingų dokumentų ruošimo iki projekto įgyvendinimo pabaigos.