Vietinės užimtumo iniciatyvos

Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI)

Apie projektą 

Tai paramos projektas, padedantis įmonėms didinti konkurencingumą, našumą bei įsigyti naujos ar dėvėtos įrangos, technikos bei transporto. Vietinės užimtumo iniciatyvos (VUI) projektai įgyvendinami teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant darbingo amžiaus gyventojus, yra didesnė negu vidutiniškai šalyje. Parama teikiama smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams.

 Kodėl verta?

  • Kompensuojama maksimaliai 65% projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 22651,90 Eur vienai darbo vietai.
  • Avansinis mokėjimas siekia 50%.
  • Maksimali kompensuojama suma yra 200 000 Eur.

Gautą paramą galėsite panaudoti ilgalaikiam materialiajam turtui (pvz., automobiliui, autoserviso, gamybos, statybų, medienos apdirbimo ir kt. įrangai) įsigyti, montuoti ar pritaikyti.

Finansavimas neskiriamas programinės įrangos ar žaliavų įsigijimui, nuomai, reklamai. 

Mūsų specialistai: 

  • Supažindins su privalomais projekto žingsniais.
  • Padės įvertinti Jūsų galimybes steigti (pritaikyti) darbo vietą pasirinktoje teritorijoje.
  • Parengs paraišką  ir kitus dokumentus bei padės įgyvendinti projektą.