Verslo pradžia kaime

Verslo pradžia kaime

Parama verslo pradžiai kaime apima įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui. Galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas. Jei pareiškėjas jau vykdo ekonominę veiklą, parama gali būti teikiama tik naujai veiklos rūšiai pradėti. Parama teikiama tiek įmonėms, tiek ir fiziniams asmenims.

Verslo pradžia kaime - kodėl verta?

  • Kompensuojama 100% projekto vertės.
  • Subsidijos suma 18800 eurų.
  • Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50% visos subsidijos sumos, paramos gavėjui mokama po paramos sutarties pasirašymo. Paskutinė 50 proc. išmokos dalis mokama, verslo planą tinkamai įgyvendinus ir pateikus mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

Kokios sąlygos?

  • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 3 metų.
  • Įmonės ir kaimo gyventojai turi apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota subsidija.
  • Pradėti įgyvendinti projektą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo dienos.
  • Neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui.
  • Nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, nekeisti infrastruktūros objekto nuosavybės teisių, remiamos veiklos pobūdžio, tikslų, projekto įgyvendinimo sąlygų.
  • Kontrolės laikotarpis 3 metai.
  • Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje.

Tinkamos išlaidos:

Projekte numatytos išlaidos būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla bei privalo būti ne mažesnės negu prašoma paramos suma.