Verslo pradžia kaime

Verslo pradžia kaime

Parama verslo pradžiai kaime apima įvairius ne žemės ūkio verslus kaimiškosiose vietovėse - produktų gamybą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), pirtinimo paslaugų, pramogų parko, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas, įvairių satybinių darbų atlikimas ir pan.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) 2021 metais kvietimo neplanuoja.

Šiuo metu Vietos veiklos grupės (VVG) yra paskelbusios kvietimus šiuose rajonuose:

Biržų rajone - iki 2021 m. spalio 28 d. Maksimali parama - 60 000 Eur.

Ukmergės rajone - iki 2021 m. spalio 29 d. Maksimali parama - 39 842 Eur.

Ignalinos rajone - iki 2021 m. lapkričio 29 d. Maksimali parama - 37 290 Eur.

Kupiškio rajone - iki 2021 m. lapkričio 29 d. Maksimali parama - 46 923 Eur.

Alytaus rajone - iki 2021 m. gruodžio 6 d. Maksimali parama - 100 000 Eur.

Kokios galimybės?

  • Kompensuojama iki 70% projekto vertės.
  • Paramos suma – iki 50 000 Eur vienai darbo vietai sukurti.
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2 metai.
  • Kontrolės laikotarpis – 3 metai po projekto įgyvendinimo.
  • Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
  • Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims.
  • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynasis pelningumas, skolos rodiklis), nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Ilgalaikis turtas (nauja įranga, gamybos linijos, įvairi technika, darbo priemonės);
  • Statybos darbai (nauja statyba, kapitalinis remontas, rekonstrukcija);
  • Infrastruktūros pritaikymo išlaidos (gręžinys, nuotekų valymo įrenginys, privažiavimo kelias ir pan.).

Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.