Verslo pradžia kaime

Verslo pradžia kaime

Verslo pradžia kaime:

Parama verslo pradžiai kaime apima įvairius ne žemės ūkio verslus kaimiškosiose vietovėse - produktų gamybą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), pirtinimo paslaugų, pramogų parko, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas, įvairių satybinių darbų atlikimas ir pan. Jei pareiškėjas jau vykdo ekonominę veiklą, parama gali būti teikiama tik naujai veiklos rūšiai pradėti. Parama teikiama tiek įmonėms, tiek ir fiziniams asmenims.

 

Verslo pradžia kaime – kokios galimybės?

Paramą skirsto Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) visos šalies mastu bei kiekvieno rajono Vietos veiklos grupės (VVG) kiekvienos savivaldybės mastu.

 

Verslo pradžia kaime – kodėl verta?

  • Nacionalinė mokėjimo agentūra: subsidijos suma iki 19 921 Eur vienai darbo vietai (maksimali parama vienam projektui 39 842 Eur), kompensuojama iki 100% projekto vertės, planuojamas kvietimas 2021 m. III ketv.
  • Vietos veiklos grupės: subsidijos suma 32 000 – 50 000 Eur vienai darbo vietai (maksimali parama vienam projektui 32 000 – 100 000 Eur) priklausomai nuo savivaldybės, kompensuojama iki 70% projekto vertės, kvietimai vyksta 2021 m. I-IV ketv.

 Verslo pradžia kaime – Kokios sąlygos?

  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2 metai.
  • Kontrolės laikotarpis – 3 metai po projekto įgyvendinimo.
  • Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
  • Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims.
  • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, dirbti pelningai, neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui.
  • Nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, nekeisti infrastruktūros objekto ar turto nuosavybės teisių, remiamos veiklos pobūdžio, tikslų, projekto įgyvendinimo sąlygų.

Verslo pradžia kaime  Tinkamos išlaidos:

Projekte numatytos išlaidos būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti – ilgalaikis turtas (įranga, gamybos linijos, technika, darbo priemonės), statybos darbai (nauja statyba, kapitalinis remontas, rekonstrukcija), infrastruktūros pritaikymo išlaidos (gręžinys, nuotekų valymo įrenginys, privažiavimo kelias ir pan.) Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.