Verslo pradžia kaime

Verslo pradžia kaime

Parama "Verslo pradžia kaime" apima įvairius ne žemės ūkio verslus kaimiškosiose vietovėse - produktų gamybą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), pirtinimo paslaugų, pramogų parko, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas, įvairių satybinių darbų atlikimas ir pan.

Vietos veiklos grupės (VVG) kiekvienos savivaldybės mastu – skelbia kvietimus 2021 m. I-IV ketv. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) 2021 metais kvietimo neplanuoja.

Kokios galimybės?

  • Kompensuojama iki 70% projekto vertės (VVG)
  • Paramos suma 32 000 – 50 000 Eur vienai darbo vietai (maksimali parama vienam projektui 32 000 – 100 000 Eur) priklausomai nuo savivaldybės (VVG).
  • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2 metai.
  • Kontrolės laikotarpis – 3 metai po projekto įgyvendinimo.
  • Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
  • Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims.
  • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynasis pelningumas, skolos rodiklis), nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų.

Tinkamos "Verslo pradžia kaime" išlaidos:

  • Ilgalaikis turtas (įranga, gamybos linijos, įvairi technika, darbo priemonės);
  • Statybos darbai (nauja statyba, kapitalinis remontas, rekonstrukcija);
  • Infrastruktūros pritaikymo išlaidos (gręžinys, nuotekų valymo įrenginys, privažiavimo kelias ir pan.).

Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.