Verslo pradžia kaime

Verslo pradžia kaime

Parama verslo pradžiai kaime apima įvairius ne žemės ūkio verslus kaimiškosiose vietovėse - produktų gamybą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Pavyzdžiui, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), pirtinimo paslaugų, pramogų parko, socialinio taksi, aplinkos tvarkymo paslaugų teikimas, įvairių satybinių darbų atlikimas, baldų gamyba ir pan.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) 2022 metais kvietimo neplanuoja.

Vietos veiklos grupės (VVG) kiekvienos savivaldybės mastu kvietimus skelbia 2022 m. I ketv. - 2022 m. III ketv.

Šiuo metu Vietos veiklos grupės (VVG) yra paskelbusios kvietimus šiuose rajonuose: 

Biržų rajono savivaldybėje - iki 2022 m. gegužės 31 d. Maksimali parama - 47 903 Eur.

Kokios galimybės?

 • Kompensuojama iki 70% projekto vertės.
 • Paramos suma – iki 50 000 Eur vienai darbo vietai sukurti.
 • Minimali investicijų suma - ne mažiau kaip 30 000 Eur be PVM.
 • Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2 metai.
 • Kontrolės laikotarpis – 3 metai po projekto įgyvendinimo.
 • Pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti deklaruota kaimo vietovėje, pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje ir išlaikyta visu kontrolės laikotarpiu.
 • Projektu turi būti kuriamos naujos darbo vietos sau ar kitiems asmenims, registruotiems kaimo vietovėje.
 • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynasis pelningumas, skolos rodiklis), nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Ilgalaikis turtas (nauja įranga, gamybos linijos, įvairi technika, darbo priemonės);
 • Statybos darbai (nauja statyba, kapitalinis remontas, rekonstrukcija);
 • Infrastruktūros pritaikymo išlaidos (gręžinys, nuotekų valymo įrenginys, privažiavimo kelias ir pan.).

Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.

Svarbu: minimali projekto investicijų suma turėtų siekti ne mažiau kaip 30 000 Eur be PVM.