Verslo plėtra kaime

Verslo plėtra kaime

Verslo plėtra kaime:

Skatinama vidutinių, mažų bei labai mažų įmonių kaimo vietovėse plėtra. Parama - teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Kompensuojamas įrangos, gamybos linijų, techniko įsigijimas, infrastruktūros kūrimas, pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas.

 

Verslo plėtra kaime – kokios galimybės?

Paramą skirsto Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) visos šalies mastu bei kiekvieno rajono Vietos veiklos grupės (VVG) kiekvienos savivaldybės mastu.

 

Verslo plėtra kaime – kodėl verta?

Nacionalinė mokėjimo agentūra: subsidijos suma iki 50 000 Eur vienai darbo vietai (maksimali parama vienam projektui 200 000 Eur), kompensuojama iki 50% projekto vertės. Paskelbto kvietimo nėra.

Vietos veiklos grupės: subsidijos suma 50 000 Eur vienai darbo vietai (maksimali parama vienam projektui 40 000 – 100 000 Eur) priklausomai nuo savivaldybės, kompensuojama iki 70% projekto vertės, kvietimai vyksta 2021 m. I-IV ketv.

 

Verslo plėtra kaime –  kodėl verta?

 • Kompensuojama iki 50% projekto vertės.
 • Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma iki 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią gali gauti verslas kaime - 200 000 Eur.
 • Projekto kontrolės laikotarpis - 3 metai (VVG projektuose) arba 5 metai (NMA projektuose).
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2 metų.
 • Pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė turi būti registruota kaimo vietovėje.
 • Projektu turi būti išlaikomos esamos ir kuriamos naujos darbo vietos.
 • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, neturėti įsiskolinimų LR valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondui.
 • Nuo paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų, nekeisti infrastruktūros objekto ar turto nuosavybės teisių, remiamos veiklos pobūdžio, tikslų, projekto įgyvendinimo sąlygų.

Verslo plėtra kaime – tinkamos išlaidos:

 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas (reikalingas statinio projektas);
 • Nauja technika, įranga, gamybinės linijos, jų įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
 • Infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos infrastruktūros).