Verslo plėtra kaime

Verslo plėtra kaime

Skatinama  mažų bei labai mažų įmonių kaimo vietovėse plėtra. Parama - Verslo plėtra kaime - teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Kompensuojama įrangos pirkimas, infrastruktūros kūrimas, pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas.

Verslo plėtra kaime - kodėl verta?

 • Projekto trukmė iki 2 metų.
 • Kompensuojama iki 50% projekto vertės.
 • Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma iki 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią gali gauti verslas kaime - 200 000 Eur.

Kokios sąlygos?

 • Projekto kontrolės laikotarpis- 5 metai.
 • Apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto įsigijimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip 7 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
 • Projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje.
 • Jei projektui įgyvendinti reikalingas turtas įsigytas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, jis turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Tinkamos išlaidos:

 • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas;
 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
 • Nauja technika ir įranga, jos įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
 • Infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos infrastruktūros).