Verslo plėtra kaime

Parama verslo plėtrai kaime 

Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti

Priemonės tikslas - mažų (iki 50 darbuotojų) bei labai mažų (iki 10 darbuotojų) įmonių kaimo vietovėse plėtra. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti: pavyzdžiui, autoserviso, kepyklos, kavinės (maisto gamybos), pirtinimo paslaugų, pramogų parko, saplinkos tvarkymo paslaugų teikimas, įvairių satybinių darbų atlikimas, baldų gamyba ir pan.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) 2022 metais kvietimo neplanuoja.

Vietos veiklos grupės (VVG) kiekvienos savivaldybės mastu kvietimus skelbia 2022 m. I ketv. - 2022 m. III ketv.

Šiuo metu Vietos veiklos grupės (VVG) yra paskelbusios kvietimus šiuose rajonuose: 

Jonavo rajono savivaldybė - iki 2022 m. liepos 08 d. Maksimali parama - 47 740 Eur.

Kalvarijos savivaldybėje - iki 2022 m. liepos 04 d. Maksimali parama - 48 384 Eur.

Pakruojo rajono savivaldybėje - iki 2022 m. liepos 01 d. Maksimali parama - 48 828 Eur.

Trakų rajono savivaldybė - iki 2022 m. liepos 19 d. Maksimali parama - 34 856 Eur.

Kokios galimybės?

 • Kompensuojama iki 70% (labai mažoms įmonėms) arba iki 50% (mažoms įmonėms) projekto vertės.
 • Maksimali paramos suma - nuo 30 000 iki 100 000 Eur.
 • Turi būti kuriamos ne mažiau kaip 2 darbo vietos.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2 metų. 
 • Projekto kontrolės laikotarpis - 3 metai po projekto įgyvendinimo.
 • Pareiškėjo buveinė turi būti registruota ir veikla vykdoma kaimo vietovėje (gyvenvietėse iki 6 tūkst. gyventojų; ne rajonų centruose).
 • Projektu turi būti išlaikytos esamos ir kuriamos naujos darbo vietos.
 • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynasis pelningumas, skolos rodiklis), nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas (reikalingas statinio projektas);
 • Nauja technika, įranga, gamybinės linijos, jų įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
 • Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.

SVARBU nepamiršti, kad įmonės registracijos bei veiklos vykdymo adresai turi būti kaimiškoje vietovėje (iki 6000 gyventojų ir ne rajono centre).