Verslo plėtra kaime

Verslo plėtra kaime

Skatinama  mažų bei labai mažų įmonių kaimo vietovėse plėtra. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. Kompensuojama įrangos pirkimas, infrastruktūros kūrimas, pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas.

Kodėl verta?

 • Projekto trukmė iki 2 metų.
 • Kompensuojama iki 50% projekto vertės.
 • Vienai darbo vietai sukurti didžiausia paramos suma iki 50 000 Eur. Didžiausia ES parama, kurią gali gauti verslas kaime - 200 000 Eur.

Kokios sąlygos?

 • Projekto kontrolės laikotarpis- 5 metai.
 • Apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama nuo turto įsigijimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos.
 • Nuomos ar kito teisėto naudojimosi nekilnojamuoju turtu sutartis sudaryta ne trumpesniam kaip 7 metų laikotarpiui nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
 • Projekte numatyta vykdyti veikla turi būti vykdoma kaimo vietovėje.
 • Jei projektui įgyvendinti reikalingas turtas įsigytas išperkamosios (finansinės) nuomos būdu, jis turi tapti paramos gavėjo nuosavybe iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Tinkamos išlaidos:

 • Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai teikiama ne žemės ūkio veiklai, galutinis šios veiklos produktas neturi būti žemės ūkio produktas;
 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas;
 • Nauja technika ir įranga, jos įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
 • Infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos infrastruktūros).