Tiesioginės Covid-19 paskolos

Pagalba verslui Covid-19 krizės metu

Apie priemonę 

INVEGOS finansuojama priemonė yra skirta sumažinti Covid-19 pandemijos poveikį, suteikiant finansavimą paskolų forma verslo subjektų apyvartinėms ir investicinėms išlaidoms. Taip siekiama kartu atliepti ir susidariusį investicinių paskolų trūkumą.

Kas gali kreiptis?

 • Smulkiojo arba vidutinio verslo (SVV) subjektas arba didelė įmonė (tik apyvartinei paskolai).
 • Įmonė, kurios pagrindinė vykdoma ūkinė veikla yra įtraukta į Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą.
 • Atlikta registracija Juridinių asmenų registre (įmonė) arba veikla pradėta vykdyti (verslininkas) ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

Apyvartinė paskola

Kokios galimybės?

 • Maksimali paskolos suma yra 5 mln. Eur (įmonių grupei 10 mln. Eur), bet ne daugiau kaip 25% 2019 m. apyvartos arba dvigubos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus.
 • Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiama viena ne didesnė kaip 2 mėnesių vidutinės apyvartos dydžio paskola.

Paraiškos apyvartinėms paskoloms priimamos iki 2022 m. gegužės 16 d.

Investicinė paskola

Kokios galimybės?

 • Maksimali paskolos suma yra 3 mln. Eur įmonei (verslininkui) ir įmonių grupei (jei paskolos gavėjas priklauso Įmonių grupei).
 • Labai mažai, mažai įmonei ar verslininkui paskolos suma negali būti didesnė nei 50% tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos.
 • Vidutinei įmonei – 40% tinkamų finansuoti investicinio projekto išlaidų sumos. Investicinio projekto išlaidų dalis, kurios nepadengia Investicinės Paskolos lėšos, turi būti finansuojama iš Privataus finansuotojo Investicinės Paskolos gavėjui suteiktos paskolos ir (ar) Investicinės Paskolos gavėjo nuosavų lėšų

Paraiškos investicinėms paskoloms priimamos iki 2022 m. spalio 31 d.

Mūsų specialistai: 

 • Įvertins Jūsų galimybes gauti paskolą.
 • Supažindins su privalomais projekto žingsniais.
 • Parengs verslo planą ir kitus reikiamus dokumentus. 

Pildykite žemiau esančią užklausą ir gaukite nemokamą konsultaciją.