Regio potencialas

Regio potencialas LT

Priemonės 'Regio potencialas LT' tikslas- paskatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į modernių technologijų diegimą, kuris įgalintų pritaikyti esamus ir kurti naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti, kas savo ruožtu sudarytų sąlygas sparčiau vystytis ir augti Lietuvos regionams.

Remiama veikla - moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos pajėgumus naujiems ir esamiems gaminiams gaminti. Finansavimu bus skatinamos įmonių investicijos į naujų gamybos technologinių linijų įsigijimą ir įdiegimą, esamų gamybos technologinių linijų modernizavimą, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimą.

Projektui galima skirti finansavimo suma yra 200 000 - 500 000 Eur. Finansavimo intensyvumas 35–65 proc.

Rūpinamės Jūsų projektu nuo paraiškos bei kitų reikalingų dokumentų ruošimo iki projekto patvirtinimo. Esant poreikiui, administruojame šiuos projektus iki įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo ir projekto užbaigimo.