Pramonės skaitmeninimas

Pramonės skaitmeninimas LT

Pramonės skaitmeninimas LT priemonės tikslas –  paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines pramonės  įmones (MVĮ) atlikti technologinį auditą, kurio pagalba gamybos procesuose diegti skaitmeninimo technologijas sudarant sąlygas įmonių darbo našumo augimui. Diegti robotikos, automatikos ir automatizavimo technologijas pramonei. Dirbtinio intelekto sprendimų, informacinių tinklų, debesijos, ERP ir MES sistemų diegimas.

Kodėl verta?

 • Kompensuojama 35% (vidutinėms) – 45% (labai mažoms ir mažoms įmonėms) projekto vertės.
 • Didžiausia ES parama, kurią galima gauti tinkamoms išlaidoms finansuoti - 1 000 000 (labai mažoms ir mažoms įmonėms) - 2 900 000 (vidutinėms įmonėms) eurų.
 • Mažiausia ES parama, kurią galima gauti tinkamoms išlaidoms finansuoti - 20 000 (labai mažoms ir mažoms įmonėms) - 100 000 (vidutinėms įmonėms) eurų.
 • Audito atlikimas bei priežiūra kompensuojama 50%, bet ne daugiau nei 20 000 eurų (MVĮ).
 • Projekto trukmė iki 3 metų.

Projekto įgyvendinimo reikalavimai pareiškėjui:

 • Neturėti ekonominių sunkumų (neturėti įsiskolinimų VMI, Sodrai. Nebūti bankrutuojančiu, restruktūrizuojamu ar likviduojamu);
 • Veikti ne trumpiau nei vienerius metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš įmonės projekto teikėjos pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 metus (arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos) turi būti ne mažesnės kaip 145 000 eurų;
 • Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties su paramą teikiančia agentūra pasirašymo dienos.

Tinkamos išlaidos:

 • Projektu diegiama įranga, susijusi su skaitmenine technologija arba su skaitmenine technologija ir su ja susijusiu sprendimu;
 • Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje;
 • Ne mažiau kaip 3 metus po projekto finansavimo pabaigos turi būti užtikrintas projekto tęstinumas.