Paslaugos socialinėms įmonėms

Paslaugos socialinėms įmonėms

Paslaugų socialinėms įmonėms srityje dirbame jau 8 metus, todėl turime sukaupę daug šių įmonių steigimo ir administravimo patirties, kuri leidžia užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Siekiame su įmonėmis, norinčiomis darbinti riboto darbingumo asmenis, pasidalyti savo kompetencija ir patirtimi apie įvairią pagalbą socialinėms įmonėms, kurią yra numačiusi valstybė, bei projektais, finansuojamais valstybės bei Europos Sąjungos. Savo žiniomis ir patirtimi jau pasidalinome su 70 socialinių įmonių. Mes padėsime Jums įgyvendinti projektus bei administruoti socialinę įmonę. Jūsų pasitikėjimas mums - didelė vertybė!