Parama verslui kaime

Parama verslui kaime 

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai

Priemonės tikslas - mažų (iki 50 darbuotojų) bei labai mažų (iki 10 darbuotojų) įmonių kaimo vietovėse plėtra. Parama teikiama ne žemės ūkio veiklai plėtoti. 

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) yra paskelbusi kvietimą 2021-09-01 - 2021-10-29. 

Vietos veiklos grupės (VVG) kiekvienos savivaldybės mastu kvietimus skelbia 2021 m. III ketv. - 2022 m. II ketv.

Kokios galimybės?

 • Kompensuojama iki 50% projekto vertės.
 • Maksimali paramos suma - 200 000 Eur (iki 50 000 Eur vienai darbo vietai).
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2 metų. 
 • Projekto kontrolės laikotarpis - 5 metai po projekto įgyvendinimo.
 • Pareiškėjo buveinė turi būti registruota ir veikla vykdoma kaimo vietovėje (gyvenvietėse iki 6 tūkst. gyventojų).
 • Projektu turi būti išlaikytos esamos ir kuriamos naujos darbo vietos.
 • Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynasis pelningumas, skolos rodiklis), nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Gamybinių ir kitų būtinų pastatų, statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas (reikalingas statinio projektas);
 • Nauja technika, įranga, gamybinės linijos, jų įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, transporto priemonės (N kategorija, N1 klasė);
 • Infrastruktūros kūrimas (apšvietimo, privažiavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitos infrastruktūros).
 • Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.

SVARBU nepamiršti, kad įmonės registracijos bei veiklos vykdymo adresai turi būti kaimiškoje vietovėje (iki 6000 gyventojų).