Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Apie projektą

Tai Nacionalinės mokėjimo agentūros skiriama parama visoje Lietuvoje veikiantiems ūkininkams, vykdantiems žemės ūkio veiklą ir įregistravusiems valdą bei ūkį savo vardu. Valdos ekonominis dydis (VED), einamųjų metų sausio 1 d. arba liepos 1 d. duomenimis, turėtų būti ne mažesnis nei 8 000 Eur. 

Kokios galimybės?  

  • Maksimali paramos suma yra iki 300 000 Eur. 
  • Kompensuojama iki 50% projekto vertės. Kompensuojama dalis padidinama 20%, jei paraišką teikia jaunasis ūkininkas arba pripažintas žemės ūkio kooperatyvas. 
  • Parama išmokama tik išlaidų kompensavimo būdu. 

Kokios sąlygos?

  • Projektas turi būti įgyvendintas per 24 mėn.
  • Tinkamos išlaidos: naujos žemės ūkio technika, technologiniai įrengimai, kompiuterinė ir programinė įranga, N, O ir SL kategorijų transporto priemonės, rekonstrukcija, naujos statybos darbai  ir kitos išlaidos, tiesiogiai susijusios su ūkio kūrimu.
  • Įgyvendinus projektą, išlaikyti ne mažesnį kaip 8 000 Eur VED.
  • 5 metus užsiimti ir išlaikyti ūkinę veiklą, įsigytą techniką bei turtą. 
  • 5 metus drausti paramos lėšomis įsigytą ir sukurtą turtą. 

Kokie reikalavimai?  

  • Tinkami žemės ūkio sektoriai: pieninė ir mėsinė galvijininkystė, kiaulininkystė, paukštininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. 
  • Pareiškėjas turi būti deklaravęs pasėlius ir (arba) įregistravęs gyvulius ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos paraiškos pateikimo.