Naujos galimybės

Naujos galimybės LT

Priemonės 'Naujos galimybės' tikslas – paskatinti įmones kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.

Remiama veikla – pavienis labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose.

Projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 5 000 – 45 000 Eur. Finansavimo intensyvumas 50 proc.

Rūpinamės Jūsų projektu nuo paraiškos bei kitų reikalingų dokumentų ruošimo iki projekto patvirtinimo. Esant poreikiui, administruojame šiuos projektus iki įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimo ir projekto užbaigimo.