Kūrybiniai čekiai COVID-19

Kūrybiniai čekiai COVID-19

Šiuo metu aktyvaus kvietimo nėra. 

Parama verslui

Priemonės tikslas - paskatinti įmones naudoti kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje veikiančių subjektų teikiamas inovatyvias paslaugas ir kurti bei diegti dizaino ir rinkodaros inovacijas. Remiama veikla - originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.

Lietuvos verslo plėtros agentūros (LVPA) paskelbtas kvietimas baigėsi 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Kokios galimybės?

Kokios galimybės?

 • Kompensuojama iki 75% projekto vertės.
 • Minimali paramos suma - 20 000 Eur.
 • Maksimali paramos suma - 70 000 Eur.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 1 metų.
 • Įmonė veikia ne trumpiau kaip vienerius metus.
 • Vidutinės pajamos iš pačios įmonės pagamintos produkcijos (paslaugų) per paskutinius trejus metus (jei įmonė registruota trumpiau – nuo registracijos dienos) – ne mažiau kaip 50 000 Eur per metus.
 • Turi būti sudarytos ne mažiau kaip 3 preliminariosios sutartys su kūrybinių industrijų įmonėmis, iš kurių numatomos pirkti paslaugos.
 • Iki 40 balų skiriama įmonėms, kurių 2020 m. lapkričio, gruodžio ir 2021 m. sausio mėn. (t. y. 3 mėn.) bendros įmonės pajamos krito daugiau kaip 30% lyginant su 2019 m. lapkričio, gruodžio ir 2020 m. sausio mėn. (t. y. 3 mėn.) pajamomis.
 • Iki 60 balų skiriama įmonėms, pagal savo pačios pagamintos produkcijos (paslaugų) pajamų augimo potencialą lyginant 2023 m. su 2021 m. (ne procentine, o finansine išraiška).

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • Naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos dizaino pakeitimo naujais;
  • Rinkodaros inovacijų turinio sukūrimą ir diegimas e-priemonėse - video reklama, reklaminių skydelių (angl. banners), reklaminių žinučių, reklaminių straipsnių, mobiliosios rinkodaros priemonių (SMS, MMS), internetinių dienoraščių, el. knygų ir kitų elektroninių leidinių, nuotraukų, instrukcijų ir vadovų kūrimas.