Kitų valstybės pagalbos rūšių gavimas

Kitų valstybės pagalbos rūšių gavimas

Ruošiame paraiškas ir kitus reikiamus dokumentus kitų valstybės pagalbos rūšių subsidijavimui gauti: 

Darbuotojams mokyti

Subsidijos paskirtis – kompensuoti socialinių įmonių išlaidas tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų bendrojo pobūdžio ar specialiam mokymui. Šie mokymai turi būti skiriami socialinės įmonės veiklai, reikalingai darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Darbo aplinkai, gamybinėms ir poilsio patalpoms pritaikyti neįgaliųjų reikmėms

Subsidijos paskirtis – kompensuoti neįgaliųjų socialinių įmonių išlaidas, skirtas pašalinti kliūtims, susidarančioms dėl neįgalaus darbuotojo negalios ir trukdančioms darbuotojui patekti į darbo vietą ar įmonėje esančias poilsio patalpas.

Administracinėms ir transporto išlaidoms

Administracinių išlaidų subsidijos paskirtis – iš dalies dengti neįgaliųjų socialinės įmonės papildomas administravimo išlaidas, susidarančias dėl neįgalių darbuotojų darbo(raštams versti brailio raštu, papildomoms kanceliarinėms priemonėms, būtinoms bendrauti su kurčiaisiaisir pan.). Subsidija transporto išlaidoms skiriama neįgaliųjų socialinei įmonei, siekiant sudaryti sąlygas joje dirbantiems neįgaliems darbuotojams atvykti į darbą ir grįžti namo, taip pat darbui namuose reikalingoms medžiagoms bei gaminiams  nuvežti į namus ir atvežti iš jų.

Asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidoms

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti neįgaliųjų socialinės įmonės asistento ar gestų kalbos vertėjo darbo užmokesčio sąnaudas.