Kita valstybės parama

Kita valstybės parama

Ruošiame paraiškas ir kitus reikiamus dokumentus kitų valstybės pagalbos rūšių subsidijavimui gauti: 

Darbuotojų mokymas

Subsidijos paskirtis – kompensuoti socialinių įmonių išlaidas tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų bendrojo pobūdžio ar specialiam mokymui. Šie mokymai turi būti skiriami socialinės įmonės veiklai, reikalingai darbuotojų kvalifikacijai kelti.

Darbo aplinkos, gamybinių ir poilsio patalpų pritaikymas neįgaliųjų reikmėms

Subsidijos paskirtis – kompensuoti neįgaliųjų socialinių įmonių išlaidas, skirtas pašalinti kliūtims, susidarančioms dėl neįgalaus darbuotojo negalios ir trukdančioms darbuotojui patekti į darbo vietą ar įmonėje esančias poilsio patalpas.

Administracinės ir transporto išlaidos

Administracinių išlaidų subsidijos paskirtis – iš dalies dengti neįgaliųjų socialinės įmonės papildomas administravimo išlaidas, susidarančias dėl neįgaliųjų darbuotojų darbo (raštams versti brailio raštu, papildomoms kanceliarinėms priemonėms, būtinoms bendrauti su kurčiaisiais ir pan.). Subsidija transporto išlaidoms skiriama neįgaliųjų socialinei įmonei, siekiant sudaryti sąlygas joje dirbantiems neįgaliems darbuotojams atvykti į darbą ir grįžti namo, taip pat darbui namuose reikalingoms medžiagoms bei gaminiams  nuvežti į namus ir atvežti iš jų.

Asistento (gestų kalbos vertėjo) išlaidos

Subsidijos paskirtis – iš dalies kompensuoti neįgaliųjų socialinės įmonės asistento ar gestų kalbos vertėjo darbo užmokesčio sąnaudas.