Investicijos į technologines ekoinovacijas

Ekoinovacijos LT+

Priemonės tikslas – paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ) diegti ekoinovacijas bei švaresnius gamybos būdus bei technologijas, kurios padėtų mažinti toksiškų medžiagų naudojimą, sumažintų gamybos atliekų kiekį, leistų gamybos atliekas naudoti produktams gaminti. Taip pat sumažinti gamybinių procesų neigiamą poveikį aplinkai. 

Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

Ekoinovacijos - kodėl verta?

 • Kompensuojama 35% (vidutinėms) – 45% (labai mažoms ir mažoms įmonėms) projekto vertės.
 • Didžiausia ES parama, kurią galima gauti tinkamoms išlaidoms finansuoti - 1 500 000 eurų.
 • Mažiausia ES parama, kurią galima gauti tinkamoms išlaidoms finansuoti - 50 000 eurų.
 • Projekto trukmė iki 3 metų.

Projekto įgyvendinimo reikalavimai pareiškėjui:

 • Neturėti ekonominių sunkumų (neturėti įsiskolinimų VMI, Sodrai. Nebūti bankrutuojančiu, restruktūrizuojamu ar likviduojamu);
 • Veikti ne trumpiau nei vienerius metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš įmonės projekto teikėjos pagamintos produkcijos per pastaruosius 3 metus (arba per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos) turi būti ne mažesnės kaip 145 000 eurų;
 • Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo sutarties su paramą teikiančia agentūra pasirašymo dienos.

Tinkamos išlaidos:

 • Technologinių ekoinovacijų (įrangos ir įrenginių) įsigijimas, įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas;
 • Tikslinių transporto priemonių, skirtų projekto veiklai vykdyti, pirkimas;
 • Darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokestis, t.y. numatytos darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su investicija susijusių sukurtų darbo vietų ir apskaičiuotos per dvejus metus nuo jų sukūrimo.