Investicijos į miškininkystės technologijas

Investicijos į miškininkystės technologijas

Priemonės "Investicijos į miškininkystės technologijas" tikslas - didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir efektyvių išteklių naudojimą. Parama teikiama ne trumpiau kaip 1 metus miškininkystės veiklą vykdančioms įmonėms.

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) yra paskelbusi kvietimą 2021-09-01 - 2021-10-29. 

Kokios galimybės? 

  • Kompensuojama iki 50% projekto vertės.
  • Maksimali paramos suma - 100 000 Eur.
  • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 2 metų. 
  • Projekto kontrolės laikotarpis - 5 metai po projekto įgyvendinimo.
  • Miškininkystės veikla turi būti vykdoma ne trumpiau kaip 1 metus.
  • Pajamos iš miškininkystės veiklos turi būti ne mažesnės kaip 50% visų įmonės pajamų.

Nuo projekto įgyvendinimo pabaigos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti sukurtas darbo vietas, atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus (grynasis pelningumas, skolos rodiklis), nenutraukti ar neperkelti gamybinės veiklos už programos įgyvendinimo teritorijos ribų.

Tinkamos "Investicijos į miškininkystės technologijas" išlaidos:

  • Nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga, motoriniai pjūklai ir krūmapjovės, miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis, savikrovės priekabos, medvežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
  • Mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga, mobilios lentpjūvės, miško traktoriai, sukomplektuoti su dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmais, dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai.

Išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla.