Investicijos į miškininkystės technologijas

Investicijos į miškininkystės technologijas

Programos prioritetai: 

  • didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
  • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Programos priemonės tikslinės sritys:

  • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
  • atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
  • veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.

Pagal priemonės veiklos sritį didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 100 000 Eur sumos. Finansavimo intensyvumas 50-65 proc., priklausomai nuo vykdomos veiklos (miškų ūkio modernizavimas arba minkštųjų lapuočių jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas).

Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.

Rūpinamės Jūsų projektu nuo paraiškos, verslo plano bei kitų reikalingų dokumentų ruošimo iki projekto patvirtinimo. Esant poreikiui, administruojame šiuos projektus iki kontrolės laikotarpio pabaigos.