ES parama verslui

ES parama verslui

Europos Sąjungos investicijos leidžia ženkliai didinti smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumą, mažinti skurdą ir socialinę atskirtį. ES parama verslui skatina naujų darbo vietų kūrimą, ekonominę plėtrą, naujas technologijas, inovacijų sklaidą, efektyvų išteklių naudojimą bei našumo didinimą.

Nuo įmonės įsikūrimo ruošiame tokius projektus, skatiname inovacijas, didiname užimtumą šalyje ir prisidedame prie šių tikslų įgyvendinimo.

Galime prisidėti prie Jūsų sėkmės ir padėti įgyvendinti planuojamus projektus: