Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Elektromobilių įsigijimo skatinimas

Apie projektą

2021 m. klimato kaitos programos lėšomis juridiniai asmenys yra kviečiami teikti paraiškas dėl elektromobilių įsigijimo.

Paraiškos priimamos iki 2021-12-30 12 val. ir iki tol, kol pakaks lėšų.

Kokios galimybės?

  • LR teritorijoje registruoti ir jos teritorijoje veiklą vykdantys juridiniai asmenys.
  • Paraišką galima teikti tik vieną kartą pagal einamųjų metų kvietimą. 
  • Transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu gali būti kompensuojama tik vieną kartą.
  • Maksimalus subsidijos dydis vienam pareiškėjui yra 400 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Įsigytos M1, M2, N1, N2 klasės tik elektra varomos transporto priemonės, kur energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km.

  • 4000 Eur subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir N1 klasės elektromobilį.*
  • 10 000 Eur subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2 ir Nklasės elektromobilį.*
  • Pareiškėjas norintis gauti papildomą 1000 eurų kompensaciją, turi sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke (registracijos kodas C.1=C.2) įrašytu savininku / valdytoju arba įregistruotu tik valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki 2021 m. vasario 2 d. Sunaikintos transporto priemonės techninė apžiūra turėjo galioti 2020 m. kovo 13 d. arba 2021 m. vasario 2 d.

* Nuo pirmosios registracijos datos iki transporto priemonės registracijos jos valdytoju vardu,  yra nepraėję ne daugiau nei 6 mėn., ir yra ne ankstesnė kaip paraiškos pateikimo data.