E-komercijos modelis COVID-19

E-komercijos modelis COVID-19

Apie priemonę

Šiuo metu aktyvaus kvietimo nėra.

Priemonės tikslas - paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Remiamos veiklos - E. komercijos modelių diegimas perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per klientų savitarnos sprendimus produktų ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus bei išteklių valdymo sistemos integravimo į produktų ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Lietuvos verslo plėtros agentūros (LVPA) paskelbtas kvietimas baigėsi 2021 m. rugsėjo 20 d.

Kokios galimybės?

 • Kompensuojama iki 75% projekto vertės.
 • Minimali paramos suma - 10 000 Eur.
 • Maksimali paramos suma - 50 000 Eur.
 • Projekto įgyvendinimo trukmė iki 1 metų.
 • Įmonė veikia ne trumpiau kaip vienerius metus.
 • Vidutinės pajamos iš pačios įmonės pagamintos produkcijos (paslaugų) per paskutinius trejus metus (jei įmonė registruota trumpiau – nuo registracijos dienos) – ne mažiau kaip 50 000 Eur per metus.
 • Turi būti sudarytos ne mažiau kaip 3 preliminariosios sutartys su kūrybinių industrijų įmonėmis, iš kurių numatomos pirkti paslaugos.
 • Iki 40 balų skiriama įmonėms, kurių 2020 m. lapkričio, gruodžio ir 2021 m. sausio mėn. (t. y. 3 mėn.) bendros įmonės pajamos krito daugiau kaip 30% lyginant su 2019 m. lapkričio, gruodžio ir 2020 m. sausio mėn. (t. y. 3 mėn.) pajamomis
 • Iki 60 balų skiriama įmonėms, pagal savo pačios pagamintos produkcijos (paslaugų) pajamų augimo potencialą lyginant 2023 m. su 2021 m. (ne procentine, o finansine išraiška).

  Tinkamos finansuoti išlaidos:
 • Programinė įranga: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas arba atnaujinimas.
 • Tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos.
 • Su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos.
 • Projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e-komercijos modelio diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis.