E.Komercija - modelio diegimas

UAB „SOPRO CONSULTING“ įgyvendina ES lėšomis finansuojamą projektą          „E. Komercijos modelis COVID-19“ projektą.

 

UAB „Sopro Consulting“ pradėjo įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“ projektą bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektas tikslas - elektroninės platformos sukūrimas ir išteklių valdymo sistemų integravimas, siekiant sukurti savitarnos sprendimus ir parduoti įmonės teikiamas paslaugas.

Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 19818,75 Eur, o bendra projekto vertė siekia 26425,00 Eur.

Projektą siekiama įgyvendinti iki 2023-02-28.

UAB „Sopro Consulting“ teikia klientų konsultavimo, dokumentų rengimo ir kt. paslaugas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Įmonės teikiamos paslaugos padeda klientams įgyvendinti verslo pradžios ir plėtros procesus dėl ko darbo rinkoje daugėja naujų darbo vietų, stiprėja klientų plėtojamų verslų konkurencingumas.