Darbo vietų steigimas

Darbo vietų steigimas (DVS)

 Šiuo metu kvietimas teikti paraiškas nėra paskelbtas. 

 

Darbo vietos steigimas – kas tai?

Tai galimybė įsteigti (pritaikyti) darbo vietą kitiems asmenims, siekiant vykdyti veiklos plėtrą, didinti darbo efektyvumą, veiklos konkurencingumą bei įsigyti naujos ar dėvėtos įrangos, technikos ir transporto. Į steigiamas darbo vietas gali būti darbinamas neįgalumą turintis asmuo (iki 55% darbingumo lygio) arba sveikas asmuo, jei pareiškėjas atitinka numatytus reikalavimus.  Didžiausia galima paramos suma yra 200 000 Eur. 

Parama galite pasinaudoti, jei:

  • Esate maža ar vidutinė įmonė, kuri veiklai plėsti planuojate įsteigti (pritaikyti) darbo vietas neįgaliems asmenims, kurių darbingumo lygis neviršija 55% darbingumo lygio;
  • Esate buvęs bedarbis, kuris įsteigė įmonę arba pradėjo individualią veiklą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje dienos. Tokiu atveju turite galimybę steigti (pritaikyti) darbo vietas tiek neįgalumo neturintiems, tek jį turintiems asmenims. 

Kodėl verta?

  • Kompensuojama maksimaliai 65 proc. projekto (reikalingų įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 19921,26 Eur vienai darbo vietai;
  • Avansinis mokėjimas siekia 50 proc.

Gautą paramą galėsite panaudoti reikalingai darbo įrangai (pvz., automobiliui, autoserviso, gamybos, statybų, medienos apdirbimo ir kt. įrangai), techninėms pagalbos priemonėms įsigyti, montuoti ar pritaikyti.


Mūsų specialistai:

  • supažindins su privalomais projekto žingsniais;
  • padės įvertinti Jūsų galimybes steigti (pritaikyti) darbo vietą pasirinktoje teritorijoje;
  • parengs paraišką  ir kitus dokumentus bei padės įsigyvendinti projektą.